Health Insurance

Η ασφάλιση υγείας σας απαλλάσσει από την έννοια των εξόδων και σας επιτρέπει να συνεχίσετε δημιουργικά την ζωή σας καθώς τα έξοδα νοσηλείας τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, ανάλογα με το πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει.Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν και προτείνονται στους πελάτες μας είτε ως βασικά είτε ως συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη:
Νοσοκομειακές Δαπάνες: Ανώτατο ετήσιο όριο ανά ασφαλιζόμενο άτομο 500.000€
»Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας, σε
συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, η Εταιρία καλύπτει απευθείας
100% τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
»Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, η Εταιρία
καλύπτει απολογιστικά το 80% των αναγνωρισμένων εξόδων Νοσοκομειακής
Περίθαλψης.
Εκπιπτόμενο ποσό: 700€ ή 1.500€ ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά άτομο.
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό.
Θέση Νοσηλείας: Δίκλινο (Β΄ θέση).
Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση, ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στα έξοδα
νοσηλείας:
»μόνο με τη διαφορά μεταξύ της θέσης που επέλεξε και της Β΄ θέσης, εφόσον η
νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα
»με ποσοστό συμμετοχής 15% στα έξοδα νοσηλείας για κάθε ανώτερη θέση, εφόσον η
νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Αμοιβές Ιατρών: Καταβάλλονται οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου & θεράποντα
ιατρού βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
επέμβασης Νοσηλεία σε ΜΕΘ & ΜΑΦ: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής του ασφαλισμένου
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ),
συμβεβλημένου ή μη συμβεβλημένου νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς επιμέρους όριο.
Αποκλειστική Νοσοκόμα: Καλύπτονται τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα εφόσον
κριθεί ιατρικώς αναγκαίο, έως του ποσού των 100€ ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15
ημέρες (και για τις τρεις βάρδιες την ημέρα).
• Επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση:
Καλύπτεται το σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης
για χειρουργική επέμβαση του ασφαλισμένου, εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος,
χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση (ODS) σε αυτό, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 50% του
εκπιπτόμενου ποσού (350€ ή 750€).
• Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες
Καλύπτεται το σύνολο των εξόδων για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και
Ραδιοθεραπείες, εφόσον πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου, σε διάστημα 48
μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο και μετά
την παρακράτηση του εκπιπτόμενου ποσού. Το εκπιπτόμενο ποσό παρακρατείται μόνο
μία φορά κατά την διάρκεια των 48 μηνών. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα φάρμακα των
χημειοθεραπειών απαιτείται χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης αυτού, ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος
φαρμάκων, κατά ποσοστό 30%. Κάλυψη 100%, χωρίς παρακράτηση εκπιπτόμενου
ποσού, σε περίπτωση διενέργειας χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και ραδιοθεραπείας
σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα κάνει χρήση του
Κοινωνικού Φορέα, εφόσον διαθέτει.
• Έξοδα Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού
Καλύπτονται απευθείας τα έξοδα θεραπείας Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα
Εξωτερικά Ιατρεία αποκλειστικά εντός των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
ή σε Δημόσιο νοσοκομείο με απολογιστική αποζημίωση, έως το ανώτατο ετήσιο όριο
των 500€.
• Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία
Καλύπτονται έξοδα έως 1.000€ ανά περίπτωση, αποκλειστικά για Διαγνωστικές
Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έναν μήνα πριν
και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία και θα είναι άμεσα σχετιζόμενες με αυτήν, και με
την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με μία
τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.
• Νοσηλεία χωρίς αξίωση Αποζημίωσης
»Νοσοκομειακό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο
ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 100€ με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.
»Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης καταβάλλεται
στον ασφαλισμένο εφάπαξ Χειρουργικό Επίδομα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
επέμβασης, βάσει πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων και ποσοστού (%) και
έως το ανώτατο όριο των 2.000€.
• Επίδομα Μητρότητας
Καταβάλλεται εφάπαξ Επίδομα Τοκετού 1.500€ (φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή)
μετά την πάροδο 24 μηνών πλήρους ισχύος της κάλυψης από την ημερομηνία έναρξης
ή την επαναφορά της σε ισχύ.
• Επίδομα Καλής Χρήσης
Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει πρώτα αποζημίωση, η
Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο Επίδομα Καλής Χρήσης ίσο με το 20% του
ποσού που κάλυψε ο άλλος φορέας, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής και
έως το ανώτατο όριο των 5.000€, με την προϋπόθεση ότι η αποζημίωση του άλλου
φορέα είναι μεγαλύτερη από το εκπιπτόμενο ποσό. Το Επίδομα Καλής Χρήσης δεν
καταβάλλεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισέπραξε άλλη αποζημίωση για την
ίδια νοσηλεία από άλλο ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο της Εταιρίας.
• Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά
Καλύπτεται η Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά του ασφαλισμένου, εξαιτίας
Ατυχήματος ή Ασθενείας, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο, συνοδεία γιατρού,
εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο. Για τον συντονισμό της μεταφοράς απαιτείται κλήση
στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο.
• Απαλλαγή Καταβολής Ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας
Σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας εργασίας ή διακοπής επαγγελματικής
δραστηριότητας ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των
ασφαλίστρων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επόμενες οφειλόμενες δόσεις
αυτής της κάλυψης έως τη συμπλήρωση ενός 12μήνου, δηλαδή ενός ασφαλιστικού.

Το πρόγραμμα LIFE Care παρέχει πρόσβαση στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές και
στα πιο σύγχρονα Πολυιατρεία Πανελλαδικά, για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων
προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων που οφείλει να πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος
σε ετήσια βάση, για τον εαυτό του και για όσους αγαπάει. Παράλληλα προσφέρει πλήθος
καλύψεων στους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Το πρόγραμμα LIFE Care είναι ένα πακέτο παροχών που αφορά όλους, ανεξαρτήτως
ηλικίας, ιατρικού ιστορικού, ή ύπαρξη Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς σε αυτό
μπορούν να ενταχθούν άτομα όλων των ηλικιών, ανασφάλιστα ή μη, και χωρίς να
απαιτείται προασφαλιστικός ιατρικός έλεγχος ή συμπλήρωση ιατρικού ερωτηματολογίου
στην αίτηση ασφάλισης. Το πρόγραμμα ανανεώνεται σε ετήσια βάση και παρέχεται ως
ανεξάρτητο προϊόν.

Καλύψεις Προγράμματος:
• Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Α. ΔΩΡΕΑΝ (στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα)
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Παρέχονται απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις
για Επείγοντα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΠ) των συνεργαζόμενων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στις εφημερεύουσες ειδικότητες που παρέχονται από κάθε
συνεργαζόμενο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Παρέχονται απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για
Τακτικά Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων:
Για Ενήλικες στις ιατρικές ειδικότητες:
» Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Γενικού Χειρουργού
Για Παιδιά (Παιδιατρικές Κλινικές) στις ιατρικές ειδικότητες:
»Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού

Β. Με συμμετοχή (στα συμβεβλημένα Πολυιατρεία & σε Ιδιώτες Γιατρούς)
Παρέχονται απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε συμβεβλημένα Πολυιατρεία και
Ιδιωτικά Ιατρεία με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€/επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένης
της συνταγογράφησης.

Συγκεκριμένα σε σύγχρονα Πολυιατρεία και Ιδιώτες Ιατρούς Πανελλαδικά

Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις

Α. ΔΩΡΕΑΝ (για Επείγοντα Περιστατικά)
Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας έως 300€ ανά περιστατικό οι
οποίες πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
NTYNAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, MEDITERRANEO, METROPOLITAN και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πέραν του ορίου των 300€, οι εξετάσεις με προνομιακό τιμοκατάλογο.
Β. Με συμμετοχή (για Προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις)
Παρέχονται απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των
συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25% και
στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα & Πολυιατρεία με τιμές Δημοσίου (βάσει ΦΕΚ).

• Προληπτικοί Έλεγχοι (Check Up)
Α. ΔΩΡΕΑΝ Γενικό Check Up (αιματολογικό)
Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check Up στο δίκτυο των συμβεβλημένων Διαγνωστικών
Κέντρων και Πολυιατρεία, το οποίο περιλαμβάνει:
»» Γενική αίματος, Γενική ούρων, Τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη και
Ηπατικό Έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT για ηλικίες άνω των 14 ετών

Β. Οδοντιατρικό Check Up
Παρέχεται ετήσιος Οδοντιατρικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€,
ο οποίος πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά
Οδοντιατρεία, και περιλαμβάνει:
»έλεγχο στοματικής κοιλότητας & καθαρισμό οδόντων για ηλικίες άνω των 14 ετών
»έλεγχο στοματικής κοιλότητας και φθορίωση για ηλικίες κάτω των 14 ετών

Γ. Οφθαλμολογικό Check Up
Παρέχεται ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο
οποίος πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Οφθαλμολογικά
Κέντρα και Οφθαλμολογικά Ιατρεία, και περιλαμβάνει:
» Μέτρηση οπτικής οξύτητας
» Τονομέτρηση με Goldman
» Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία

Δ. Check Up Γυναικών
Παρέχεται ετήσιο Check Up για γυναίκες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο
πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και
Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:
»Υπέρηχο μαστών με 12€
»Ψηφιακή μαστογραφία με 22€
»Κολπικός υπέρηχος με 12€
»Τεστ ΠΑΠ με 12€

Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.

Ε. Check Up Ανδρών
Παρέχεται ετήσιο Check Up για άνδρες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο πραγματοποιείται
σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,Διαγνωστικά Κέντρα και Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:

»Triplex καρδιάς & εξέταση γιατρού με 40€
»Τεστ Κοπώσεως με 25€
»Υπέρηχος προστάτη με 10€
»PSA με 10€

Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.
• Οδοντιατρική Κάλυψη
Το πρόγραμμα καλύπτει οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις οι οποίες
πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία με
προνομιακό τιμοκατάλογο και κάλυψη έως 50%.
• Οφθαλμολογική Κάλυψη
Το πρόγραμμα καλύπτει οφθαλμολογικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε
συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά Κέντρα με προνομιακό τιμοκατάλογο και κάλυψη έως
50%.
• Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
»Συμμετοχή 20€/επίσκεψη
• Λογοθεραπείες
»ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και μάθησης
»Συμμετοχή 20€/συνεδρία
• Ψυχολογική Υποστήριξη
»Συμμετοχή 25€/συνεδρία
• Φυσικοθεραπείες
»Συμμετοχή 15€/συνεδρία στα συμβεβλημένα Φυσικοθεραπευτικά Κέντρα
• Εναλλακτική/Ολιστική Ιατρική
»Ομοιοπαθητικός 40€ η πρώτη επίσκεψη & στις επόμενες 30€/επίσκεψη
»Βελονιστής Ιατρός 25€/επίσκεψη
• Νοσηλεία κατ’ οίκον
Το πρόγραμμα καλύπτει τις ειδικότητες Παθολόγου και Παιδίατρου σε περίπτωση
επείγοντος περιστατικού και αδυναμίας μετακίνησης του ασφαλισμένου, με συμμετοχή
40€/επίσκεψη από Δευτέρα έως και Παρασκευή (08:00 – 24:00) και 50€/επίσκεψη καθημερινά (24:00 – 08:00), Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.

Προγράμματα κατά Ατυχημάτων
Τα ευέλικτα προγράμματα κατά Ατυχημάτων με ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα,

παρέχουν ουσιαστικές καλύψεις, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί
να επιφέρει στην υγεία και στο εισόδημα του καθενός ένα ατύχημα.

Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος
Εφάπαξ ποσό και μηνιαία σύνταξη για δέκα χρόνια
Το πρόγραμμα Εγγυημένη ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει
στον ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους του ένα εγγυημένο εισόδημα, σε περίπτωση που
κάποιο απρόβλεπτο ατύχημα τον αφήσει οικονομικά εκτεθειμένο.
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος
Το πρόγραμμα κατατάσσει τα επαγγέλματα σε 4 κατηγορίες και προσφέρεται σε 2 σχέδια
ασφάλισης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε σε περίπτωση Ατυχήματος να εξασφαλίσει
στον ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους του, αρχικά ένα μεγάλο εφάπαξ και στη συνέχεια
μία μηνιαία εγγυημένη σύνταξη για 10 συνεχόμενα χρόνια. Ασφαλίζονται άτομα από 18
ετών έως 65 ετών (λήγει στην ηλικία των 67 ετών).
Καλύψεις Προγράμματος:
• Σύνταξη λόγω Απώλειας Ζωής
Σε περίπτωση που λόγω Ατυχήματος επέλθει Απώλεια Ζωής του ασφαλισμένου, η
Εταιρία θα αποζημιώσει τους δικαιούχους με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, καταβάλλοντας
εφάπαξ ένα μέρος του κεφαλαίου και μηνιαία σύνταξη για δέκα χρόνια, ανάλογα με το
σχέδιο που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα:
Σε περίπτωση που σωματική βλάβη η οποία έχει επέλθει από Ατύχημα, επιφέρει στον
ασφαλισμένο Μόνιμη Ολική Ανικανότητα που δεν του επιτρέπει να εργαστεί, η Εταιρία
θα αποζημιώσει με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, καταβάλλοντας εφάπαξ ένα μέρος του
κεφαλαίου και μηνιαία σύνταξη για δέκα χρόνια, ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

Το πρόγραμμα IMMIGRANTS Care καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου
συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο
σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Είναι ετήσιας
διάρκειας και ισχύει αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 75 ετών.
Καλύψεις Προγράμματος:
• Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ή στους
δικαιούχους του, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των 15.000€ σε περίπτωση που λόγω
Ατυχήματος επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής
Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου ανάλογα με
τον βαθμό της ανικανότητας.
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Νοσοκομειακές Δαπάνες: Καλύπτεται το 80% των αναγνωριζόμενων δαπανών
(συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% επί των πραγματικών δαπανών) σε περίπτωση
νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο εντός Ελλάδος, εξαιτίας
Ατυχήματος ή Ασθένειας, μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά περιστατικό και ετησίως.
 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Η εταιρία καλύπτει το 80% των εξόδων περίθαλψης στα Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου εντός Ελλάδος μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των 1.500€ χωρίς υποόριο.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

    Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας