Διεκπεραιώσεις

Αυτοκινητιστικών Υποθέσεων σε Ανατολική Αττική (ΕΙΧ , Διπλώματα, Φορτηγά)

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα:

  • Ανανεώσεις Διπλωμάτων
  • Αντικατάσταση Διπλωμάτων
  • Αντίγραφα Διπλωμάτων (απώλεια/κλοπή)
  • Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων, Μοτοσυκλετών, Φορτηγών
  • Οριστικές διαγραφές
  • Αντικατάσταση πινακίδων/Δήλωση αλλαγής χρώματος/καυσίμου