ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Είστε άνθρωποι που ζείτε το σήμερα, γνωρίζετε πως η κάθε μέρα είναι γεμάτη απρόοπτα και κόποι ετών μπορεί να χαθούν μονομιάς από μια ολική καταστροφή, ιδιαίτερα στην χώρα μας, την πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης και μέσα στις πρώτες του κόσμου.
Επίσης λόγω της οικονομικής ανέχειας που επικρατεί σήμερα παρατηρείτε αλματώδη αύξηση των κλοπών και διαρρήξεων. Από στοιχεία που έδωσαν πρόσφατα οι υπηρεσίες του Αρχηγείου της Αστυνομίας καταγράφεται μια κλοπή ή διάρρηξη κάθε 5 λεπτά, 19 ένοπλες ληστείες κάθε 24 ώρες.

Σίγουρα αν το σπίτι σας είχε φωνή θα σας φώναζε  « προφύλαξέ με »

Ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών (στεγαστικά δάνεια)

Ασφαλίζουμε τους βασικούς κινδύνους τους οποίους απαιτεί η τράπεζα με rate μόνο 1 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτιρίου.
Δηλαδή κτίριο αξίας 100.000 ευρώ ασφαλίζετε με 100 ευρώ ετησίως από τους παρακάτω κινδύνους.

 • Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Σεισμό

Ασφάλιση ηλεκτρικής εγκατάστασης και συκευών από πτώση τάσης του δικτύου της ΔΕΗ

Διαλέγοντας την συγκεκριμένη κάλυψη ασφαλίζετε τις ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις π.χ. πίνακας καθώς και στις ηλεκτρικές σας συσκευές t.v. ψυγεία, καταψύκτες κ.α. από πτώση τάσης.

Πραγματικά, εκεί που οι άλλοι σας λένε όχι, δεν καλύπτεστε εμείς σας λέμε ζητήστε το,μπορούμε.

Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που διαμένουν στην κατοικία τους (κάλυψη κτιρίου και περιεχομένου) καθώς και σε ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να προστατεύσουν την περιουσία τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω καλύψεις.

 1. FLEXA  ( Πυρκαϊά  – Κεραυνός – Ευρεία ‘Εκρηξη – Πτώση Αεροσκαφών)
 2. Πυρκαϊά από Δάσος
 3. Ζημιές από Καπνό
 4. Πρόσκρουση Οχημάτων
 5. Πτώση Δέντρων ή Κλαδιών, Στύλων ή Καλωδίων
 6. Αντικείμενα σε Προσωρινή Διαμονή (flexa & δάσος)
 7. Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 8. Αμοιβές Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
 9. Έξοδα Μεταστέγασης
 10. Έξοδα Αποθήκευσης
 11. Θραύση Υαλοπινάκων Κτιρίου (Α΄ Κίνδυνος)
 12. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 13. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 14. Κακόβουλες Ενέργειες
 15. Αστική Ευθύνη Πυρός & Έκρηξης
 16. Αστική Ευθύνη Οικογένειας
 17. Απώλεια Ενοικίου (εώς 12 μήνες)
 18. Βραχυκύκλωμα
 19. Ίδιες Ζημιές Λέβητα & Θερμοσίφωνα από Έκρηξη
 20. Αλλοίωση Τροφίμων (Διακοπή Δ.Ε.Η πάνω από 12 ώρες)
 21. Κλοπή με διάρρηξη ή Ληστεία (και με Αντικλείδι)
  Κλοπή Πιστωτικής Κάρτας
  Τραπεζική Θυρίδα (flexa & κλοπή)
 22. Κακόβουλη Ενέργεια Διαρρήκτη
 23. Καταιγίδα, Θύελλα, Πλημμύρα από νερά Βροχής ή Χιονιού ή Παγετού
 24. Διαρροή Σωληνώσεων (Ύδρευσης, Θερμανσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού)
 25. Ίδιες Ζημιές Σωληνώσεων & Διερευνητικές Εργασίες
 26. Αστική Ευθύνη Διαρροής Σωληνώσεων
 27. Προσωπικό Ατύχημα
 28. Ασφάλιση σε Αξία Καινουργούς για Κτίριο & Περιεχόμενο
 29. Προστασία Υπασφάλισης μέχρι 15% του Ασφ. Κεφαλαίου
 30. Σεισμός
 31. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή

 

Σε συμφωνημένες αξίες

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους έχουν αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας και ενδιαφέρονται να καλύψουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους με σαφήνεια, ακρίβεια και σε αξίες που θα έχουν προ-συμφωνηθεί, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αποζημίωσης και τον κίνδυνο της υπο-ασφάλισης ή υπερασφάλισης.

Ασφάλιση κλοπής περιεχομένου κατοικίας και 20 ακόμα καλύψεων μόνο απο 56,42 ευρώ το χρόνο

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, πτώση αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών νερού περιλαμβανομένων και των αποχετεύσεων και των ιδίων ζημιών των σωληνώσεων
 • Ανεμοθύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα
 • Απώλεια ενοικίου-έξοδα μεταφοράς και μεταστέγασης:
  Για τον ιδιοκτήτη
  Για τον ενοικιαστή
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη του ασφ/νου έναντι τρίτων για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη:
  Για σωματικές βλάβες
  Για υλικές ζημιές τρίτων
 • Πτώση δένδρων ή κλαδιών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων (κάλυψη για ένα μήνα από την ημερομηνία αγοράς)
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Έξοδα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
 • Κλοπή συνεπεία διάρρηξης
 • Ζημιές οικοδομής από κλοπή
[contact-form-7 404 "Not Found"]